Specjalne konto na rzecz rehabilitacji Artura Stężały.

 

Uprzejmie informujemy, że dzięki wsparciu

Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

zostało uruchomione

specjalne konto na rzecz rehabilitacji Artura Stężały.

 

 

Artur Stężała jest psychoterapeutą pracującym w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Jest również muzykiem, członkiem grupy wokalnej Spirituals Singers Band. Pierwszego maja br. w drodze na koncert uległ wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego konieczna była amputacja nogi.

Zakup protezy oraz rehabilitacja, która umożliwi mu powrót do sprawności w życiu codziennym jak i aktywności zawodowej, wiąże się ze znacznymi kosztami.
Osoby pragnące wesprzeć Artura prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy numer rachunku bankowego.

 

 

BZ WBK SA 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343

 

W tytule przelewu należy wpisać "Artur Stężała".

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc.

A_glowna
    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został założony w  1946 roku  w Barcinku (dawna nazwa Korczakowo),  jako Sanatorium  przeciwgruźlicze-wybudowane w I połowie XIX wieku  w miejscowości  Barcinek.
    Powstał w dole wsi, złożony z kilku budynków, ze względu na walory tutejszego klimatu leczącego właśnie schorzenia górnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. Główny budynek  z 1877 roku z tarasami i balkonami w  ostatnim okresie popadł w ruinę.
    W 1970 roku został zmieniony profil działalności zakładu na leczenie nerwic. W 1989 roku Szpital przeniesiony został do obiektów w części uzdrowiskowej Jeleniej Górze - Cieplice Zdrój i ma tu swą siedzibę do dnia  dzisiejszego. Umiejscowienie Szpitala w Uzdrowisku Cieplice i przedgórzu karkonoskim stwarza unikalne warunki sprzyjające zdrowiu. Cieplice to jeden z najstarszych w Polsce kurortów położony u stóp Karkonoszy w centrum Kotliny Jeleniogórskiej. Swoją popularność zawdzięcza wodom leczniczo – termalnym. Występują tutaj wody słabo zmineralizowane fluorkowo – krzemowe. Temperatura wody osiąga 90 ºC i sprawia, że są to najgorętsze źródła w Polsce - leczy się tu schorzenia narządu ruchu, reumatyczne, choroby dróg moczowych, nerek i układu nerwowego.
W czasie wolnym od zajęć terapeutycznych proponujemy pacjentom różne formy aktywnego wypoczynku.
E_glowna

   W 1998 roku w związku z reformą w służbie zdrowia Zakład został  przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  posiadający osobowość prawną, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego  oraz do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra  Zdrowia.
    Jesteśmy jedyną placówką ochrony zdrowia świadczącą usługi medyczne  w  zakresie leczenia i profilaktyki czynnościowych zaburzeń nerwicowych, a  także ostrych reakcji na stres na terenie województwa dolnośląskiego.
   W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia  medyczne realizowane są na oddziale o łącznej liczbie 160 łóżek.
   Pacjenci do tutejszego Szpitala kierowani są przez resortowe i poza  resortowe Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz lekarzy psychiatrów z terenu  całego kraju. Zdecydowana większość pacjentów Szpitala to czynni  funkcjonariusze służb mundurowych. Średni czas pobytu w oddziale wynosi  około 35 dni.
  Naszym zadaniem jest niesienie pomocy szczególnie osobom po przeżyciach traumatycznych oraz wykonujących codzienne obowiązki służbowe z narażeniem własnego życia i zdrowia.
    Szpital prowadzi działalność w zakresie realizacji programów zdrowotnych.