Dam pracę

Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze zatrudni

   - specjalistę psychiatrę
   - specjalistę psychiatrę dzieci i młodzieży

do pracy w OLN, DORP da dzieci i młodzieży, PZP dla dzieci i młodzieży oraz do pracy w oddziałach dziennych.
Bliższych informacji udziela:
Dyrektor Elżbieta Zakrzewska tel: 667 701 164