Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie o zatrudnieniu

  Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze zatrudni do pracy w CUMiPZ "Przedwiośnie" w Kowarach: kucharza, pomoc kuchenną oraz sprzątającą/salowa/pokojową.Szczegóły w załączonym pliku....
 • Informacja o wyniku

  Numer sprawy: 19/2015. Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa koszulek bawełnianych z nadrukiem w ilości 100 sztuk na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze.Szczegóły w załączonym pliku:{phocadownload view=file#id=441#target=s} &...
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia

  W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto w następującym zakresie: "Usunięcie awarii i przywrócenie prawid...
 • Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

  W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:Przedmiotem niniejszego zapytania jest:Wykonanie ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/2015. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego i świadczenie usug dystrybucji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
 • Informacja o wyniku

  dot. numer sprawy: 15/2015, nazwa zadania: Przeprowadzenie przeglądu technicznego aparatów i urządzeń medycznych będących na wyposażeniu SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze oraz CUMiPZ "Przedwiośnie" w Kowarach i wydanie orzecz...
 • Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

  W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze prosi o  przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:Przedmiotem niniejszego zapytania jest:Prze...
 • Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego ...

  ...i świadczenie usług dystrybucji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze. Numer ogłoszenia: 60554 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 Szczegóły w plikach: {phocadownload v...
 • Zmiany: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego ...

  ...i świadczenie usług dystrybucji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze. Numer ogłoszenia: 60554 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 UWAGA NOWE PLIKI: {phocadownload view=...
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze prosi o  przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:Przedmiotem niniejszego zapytania jest:Wyko...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzętu i wyposażenia służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze w ram...
 • Zaproszenie

  Zaproszenie do składania ofert na zakup dostawę i montaż 10 szt. tapczanów jednoosobowych z materacem dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze.Szczegóły w załączonym pliku:{phocadownload view=file#id=422#target=s}  ...
 • Zaproszenie do składanie ofert na wykonanie zamówienia

  W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto w następującym zakresie:"Wykonanie ekspertyzy stacji uzdatniania w...
 • Przetarg nieograniczony

  Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzętu i wyposażenia służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze w ramach programu pn...
 • Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

  W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto w następującym zakresie:Przedmiotem oferty jest:"Kompleksowa Usłu...
 • Informacja o wyniku

  Nazwa zadania: Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze w 2015 roku.Szczegóły w załączonym pliku:{phocadownload view=file#id=415#target=s}  ...
 • Informacja o wyniku

  nazwa zadania: Szczegóły w załączonym pliku:{phocadownload view=file#id=413#target=s}...
 • Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

  W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:Sprzeda...
 • Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

  W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto w następującym zakresie:Przedmiotem oferty jest:"Zakup i dostawa m...
 • Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

  Szczegóły w załączonym pliku: {phocadownload view=file#id=411#target=s}  ...