Ponowne zaproszenie do składania ofert

Zmiana wielkości tekstu

przedmiot sprawy:

" Rozdzielenie instalacji zimnej wody użytkowej od instalacji hydrantowej w budynku E  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze".

szczegóły w pliku: