SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Zmiana wielkości tekstu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 13/2018. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2019 roku.


 

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw