INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Zmiana wielkości tekstu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 13/2018. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2019 roku.