Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 13/2018

Zmiana wielkości tekstu

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznegp MSWiA w Jeleniej Górze...

Plik do pobrania: