SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmiana wielkości tekstu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2019. Nazw zadania: Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne Szpitala Specjalistycznego MSWIA w Jeleniej Górze.

 

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw