Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmiana wielkości tekstu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Do pobrania: