Poradnia Leczenia Uzależnień

Zdjęcie przedstawiające budynek E  
  czynna:
   od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00

   rejestracja:
   osobiście lub telefonicznie tel. 75 64 35 772
   od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

 Prowadzimy leczenie i terapię osób uzależnionych od:
   - alkoholu
   - narkotyków/leków
   - tytoniu
   - hazardu i innych zaburzeń zachowania

W zakresie terapii uzależnienia prowadzona jest:

    - diagnoza uzależnienia
    - diagnoza problemów
    - terapia indywidualna
    - konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i
      psychoterapeutyczne

Dla osób uzależnionych prowadzone są:
    - treningi umiejętności służących zdrowieniu
    - grupa zapobiegania nawrotom choroby
    - grupa terapii pogłębionej

Zdjęcie przedstawiające gabinet
Od 2012 roku prowadzimy również terapię dzieci i młodzieży uzależnionej bądź eksperymentującej za środkami psychoaktywnymi.
Oferujemy:
  • terapię indywidualną
  • terapię grupową
  • sesje rodzinne
    Więcej informacji w zakładce "Terapia dzieci i młodzieży"

Pomagamy również członkom rodzin osób uzależnionych.
Prowadzimy:

  • terapię osób współuzależnionych
  • terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików

Wizyta w Poradni jest bezpłatna i nie wymaga ubezpieczenia w NFZ.