Opis przedmiotu zamówienia:

"Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych oraz zamontowanych i przyłączonych do tych instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz w obiekcie w Kowarach przy ul. Górniczej 22, w części budynków obejmujących pomieszczenia rehabilitacji, pionu żywienia i kotłowni“.