Numer sprawy: 24/2020.
Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA oraz obiektu w Kowarach w 2021 roku.

Do pobrania plik z informacją podpisaną elektronicznie: