dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 22/2020. Nazwa zadania: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.