dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 22/2020. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na wykonanie w formuje zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader: