Dotyczy: „Zakup i dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.”

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader: