Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 24/2020. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na dostawy żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader: