Numer sprawy: 19/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji chirurgicznych i sterylizacji narzędzi medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze