Numer sprawy: 24/2021, nazwa zadania: sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.