W załączonym pliku pdf podpisanym cyfrowo przez Dyrektora Pawła Majcher znajduje się notatka z wyboru oferty.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 2 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 14/2022. Nazwa zadania: Dostawy leków, materiałów medycznych jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

 

Szczegóły w pliku:

Szczegóły w pliku PDF o rozmiarze 482 KB:

Szczegóły w załączonym pliku PDF o rozmiarze 451 KB:

Numer sprawy: 18/2021, nazwa zadania: świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

 

Numer sprawy: 23/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badania tomografii komputerowej głowy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w latach 2022-2023.

 

Numer sprawy: 22/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badań EEG na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w latach 2022-2023.

 

Numer sprawy: 20/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku

 

Numer sprawy: 21/2021, nazwa zadania: Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

 

Numer sprawy: 24/2021, nazwa zadania: sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

 

Numer sprawy: 19/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji chirurgicznych i sterylizacji narzędzi medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa produktów spożywczych – wyrobów garmażeryjnych na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2022 roku.

 

Numer sprawy: 18/2021

"Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA  w Jeleniej Górze"
Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 19/2021

"Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji chirurgicznych oraz sterylizacji narzędzi medycznych będących własnością Zleceniodawcy. Miejsce świadczenia usług – Jelenia Góra, dzielnica Cieplice."
Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 20/2021

"Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze."
Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 21/2021

"Przedmiotem niniejszego zapytania jest: Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku."
Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 22/2021

"Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań EEG wraz z opisem."

Numer sprawy: 23/2021

"Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań tomografii komputerowej głowy warz z opisem."

Numer sprawy: 24/2021

Przedmiotem niniejszego zapytania jest: Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

 

"Usługa prania bielizny w 2022 roku na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze ".

Szczegóły w pliku:

„Zakup i dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze”

Szczegóły w pliku:

Dotyczy postępowania: Zakup i dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2022 roku. Nr sprawy: 11/2021.

Informacja w plikach pdf:

Dotyczy postępowania: Zakup i dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2022 roku. Nr sprawy: 11/2021.

Informacja w pliku pdf o rozmiarze 433 KB:

Dot. Zakup i dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2022 roku.

Numer sprawy: 10/2021, nazwa zadania: Sprzedaż i dostawa obieraczki do ziemniaków na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo:

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa obieraczki do ziemniaków na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Szczegóły w załączonym pliku o rozmarze 734 KB.

Numer sprawy: 9/2021, nazwa zadania: Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych oraz zamontowanych i przyłączonych do tych instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz obiektu w Kowarach przy ul. Górniczej 22, obejmujących pomieszczenia rehabilitacji, pionu żywienia i kotłowni.

Szczegóły w pliku:

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych oraz zamontowanych i przyłączonych do tych instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz obiektu w Kowarach przy ul. Górniczej 22, w części budynków obejmujących pomieszczenia rehabilitacji, pionu żywienia i kotłowni...

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo:

W załączonym pliku pdf znajduje się podpisana cyfrowo notatka z wyboru oferty. Poprawność podpisu najlepiej sprawdzić programem Adobe Acrobat Reader.

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) określonego w art. 4 p. 8.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia jest:
Codzienna usługa ochrony obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Kowarach, przy ul. Górniczej 22, w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.

Wspólny Słownik Zamówień: 79710000-4 Usługi ochroniarskie.
Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:
1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, określonego w art. 4 p.8 tej ustawy.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych w następującym zakresie:
Przedmiotem oferty jest: wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:
1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

Szczegóły w plikach

Uwaga

proszę się zapoznać z pismem:

 

...postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zmianami) określonego art. 4 pkt. 8, numer sprawy: 3/2021, nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej na działce nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV do działki nr 31".

Szczegóły w pliku:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej na działce nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV do działki nr 31".

Szczegóły w plikach podpisanym cyfrowo:

 

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo:


 

Treść w pliku pdf podpisanym cyfrowo.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szcegóły w pliku podpisanym cyfrowo:

Informacja w załączonym pliku:

Plik jest podpisany cyfrowo. Podpis można sprawdzić w najnowszym programie Adobe Acrobat Reader.

Numer sprawy: 34/2020. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szczegóły w plikach podpisanych cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Numer sprawy: 28/2020, nazwa zadania: całodobowe i w każdy dzień tygodnia świadczenie usług transportowych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze, samochodem będącym własnością Zleceniobiorcy, dostosowanym do transportu i monitorowania pacjenta.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Numer sprawy: 32/2020, nazwa zadania: Wykonywanie stałej konserwacji urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach pionu żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 i w obiekcie w Kowarach przy ul. Górniczej 22 w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Numer sprawy: 33/2020, nazwa zadania: sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Numer sprawy: 31/2020, nazwa zadania: Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Numer sprawy: 29/2020, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Numer sprawy: 30/2020, nazwa zadania: świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku...

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie stałej konserwacji urządzeń chłodniczych...

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności:
wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader:

Podkategorie