godlo

 

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne w formule zaprojektuj i wybuduj pn.:

Budowa drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.
Wjazd jest zlokalizowany od strony ul. Cieplickiej.

  • Inwestycja jest dofinansowana z dotacji celowej środków budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 120 000,00 zł.
  • Całkowity koszt inwestycji wynosi: 249 893,00 zł.
  • Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie komunikacji samochodowej i pieszej na drogach wewnętrznych Zakładu.

Wydarzenie z ostatnich miesięcy związane z epidemią koronawirusa wymusiły przeorganizowanie komunikacji na terenie Szpitala z uwzględnieniem podziału na strefy w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pacjentów i personelu. Druga brama i droga wewnętrzna będzie służyć komunikacji do budynków Oddziału Leczenia Nerwic, gabinetów Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Logopedycznej i innych komórek związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Zakładu. Oprócz pacjentów przebywających w Szpitalu na leczeniu stacjonarnym z ww. poradni i gabinetów lekarskich i psychologicznych korzystają również skierowani z zewnętrz pacjenci z terenu miasta i powiatu jeleniogórskiego oraz powiatów ościennych. Po zrealizowaniu inwestycji osiągnięto następujące efekty rzeczowe:
- droga z kostki betonowej o długości 77 m i szerokości 4 m,
- brama automatyczna o szerokości 6 m,
- kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi i odprowadzeniem wód,
- oświetlenie latarniami parkowymi,
- wiata śmietnikowa.

droga

Brama

box