Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2020 roku.