Numer sprawy: 11/2023. W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Kompleksowa obsługa przetargów związanych z inwestycją: „Budowa obiektu
szpitalnego Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego”

Pliki do pobrania: