Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

ogłasza
konkurs na stanowisko:
PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

Szczegóły w załączonym pliku: